Mô tả Kỳ tiên

Cuối thời Thịnh Thế, triều đình suy yếu, quần hùng cát cứ, giặc cướp khắp nơi, bách tính lầm than. Thiên hạ loạn lạc, anh hùng xuất chúng mưu đồ bá vương. Chiến tranh liên miên giữa các phe phái càng đẩy đất nước vào cảnh lầm than.

Thông tin

Cập nhật
May 13, 2015 12:00:00 AM
Phiên bản
1.0
Kích thước
10 MB
Lượt xem
4,921
Hỗ trợ
Lượt tải
3044

Tải game

Chọn hệ điều hành bạn muốn tải: Android WinPhone IOS

Từ khoá

kỳ tiên , cờ tướng , võ đan , cái bang , tiêu dao , triều đình ,


Liên quan

>>>>