Office Lens

Office Lens

Văn phòng

Hỗ trợ: android android ios


Mô tả Office Lens

Office Lens cắt gọn, cải thiện và làm cho hình ảnh của bảng trắng và tài liệu trở thành dạng có thể đọc rồi lưu chúng vào OneNote.

Thông tin

Cập nhật
Mar 21, 2015 12:00:00 AM
Phiên bản
1.4
Kích thước
3 MB
Lượt xem
1,478
Hỗ trợ
Lượt tải
636

Tải game

Chọn hệ điều hành bạn muốn tải: WinPhone

Từ khoá

Office Lens , ung dung Office Lens , van phong , ung dung van phong ,

>>>>