Hài tết

Hài tết

Xem video

Hỗ trợ: android android ios


Mô tả Hài tết

Ứng dụng cung cấp những video hài tết đặc sắc của các nghệ sĩ như Chiến Thắng, Quan Tèo, Giang Còi ...

Thông tin

Cập nhật
May 6, 2015 12:00:00 AM
Phiên bản
1.0
Kích thước
5 MB
Lượt xem
1,532
Hỗ trợ
Lượt tải
672

Tải game

Chọn hệ điều hành bạn muốn tải: WinPhone

Từ khoá

Chiến Thắng , Quan Tèo , Giang Còi ,


Liên quan

>>>>